กิจกรรม

ประชุม อศจ. ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ประชุม อศจ. ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประช … Read more…

ประชุม อศจ. ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประชุม อศจ. ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประช … Read more…

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
หมวดหมู่
ติดต่อเรา

งานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
โทร : 045-756-705
mail : pves.ys@gmail.com