ประชุม อศจ. ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมพยอม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

 
event1-5 event1-2 event1-3 event1-4 event1-1 event1-6 event1-7 event1-8 event1-12 event1-10 event1-9 event1-11 event1-14 event1-13 event1-15 event1-16 event1-17