ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ศธ. ห่วงสถานศึกษา ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมอบอาชีวะนำทีม Fix it จิตอาสาช่วยชุมชน

รมว.ศธ. ห่วงสถานศึกษา ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมอบอาชีวะนำทีม Fix it จิตอาสาช่วยชุมชน ​นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด จากผลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยใน 26 จังหวัด รวม 84 อำเภอ 219 ตำบล 908 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,753...

สอศ. รับปรับหลักสูตรอาชีวะให้ทันการเปลี่ยนแปลงกับโลกอาชีพ​

สอศ. รับปรับหลักสูตรอาชีวะให้ทันการเปลี่ยนแปลงกับโลกอาชีพ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทบทวนปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาให้มีความทันสมัย รับการเปลี่ยนแปลงกับโลกอาชีพ ซึ่งตั้งเป้าเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยขณะนี้ สอศ. ได้วางแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาแนวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาด   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า...

“ตรีนุช”เร่งเครื่องยกระดับอาชีวะเอกชน

“ตรีนุช”เร่งเครื่องยกระดับอาชีวะเอกชน “สุเทพ” ขานรับนโยบาย “ตรีนุช” เดินหน้ายกระดับการอาชีวศึกษาเอกชน เตรียมลงพื้นที่เฟ้นจังหวัดต้นแบบ พัฒนาครบวงจรทั้งจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี-อบรมพัฒนาครูอาชีวะเอกชน-นำนักเรียนนักศึกษาร่วม Fix it Center นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนมีนโยบายการศึกษาเพื่ออาขีพ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ซึ่งเรื่องหนึ่งในการเดินหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งจากการที่ตนได้ลงพื้นที่พบกับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ก็ได้รับทราบถึงเรื่องที่เป็นความต้องการของอาชีวศึกษาเอกชน...

ดีเดย์ 11.11 คุณหญิงกัลยา เปิดงานโครงการ MCAT FARM และ K

ดีเดย์ 11.11 คุณหญิงกัลยา เปิดงานโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee พัฒนาทักษะอาชีพกาแฟครบวงจรให้กับนักศึกษาอาชีวะเกษตรมหาสารคาม พร้อมเปิดเช็คอินLandmarkแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่ วันนี้ (11 .11. 2564 ) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมโครงการ MCAT FARM และ K FARM...

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีที่ 1 พบผู้เรียนติดเชื้อในสถานศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1. คัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการ ผู้เรียนทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 2. เมื่อพบกลุ่มเสี่ยง แยกกลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มผู้เรียน ผู้สอน 3. จัดให้มีการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นโดยวิธีการที่เหมาะสม และมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ หากการตรวจมีผลเป็นบวก ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้ตรวจ Real-time PCR โดยร่วมมือจัดการผู้ติดเชื้อ...

เลขาธิการ กอศ.ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สอศ.ในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

เลขาธิการ กอศ.ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สอศ.ในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจสภาพความเสียหาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบในบริเวณท่วมบ้านพัก อาคารปฏิบัติการประมง โรงสูบน้ำ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชม งานฟาร์มเกษตร โดยมีนายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และครู นำสำรวจในพื้นที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เลขาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังแนวทางแก้ปัญหา สถานการณ์น้ำท่วม...

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว วันนี้ (15 ต.ค.64) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเชิญไปทอดถวายแก่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง...
หมวดหมู่
ติดต่อเรา

งานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร
โทร : 045-756-705
mail : pves.ys@gmail.com