เลขาธิการ กอศ.ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สังกัด สอศ.ในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจสภาพความเสียหาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบในบริเวณท่วมบ้านพัก อาคารปฏิบัติการประมง โรงสูบน้ำ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชม งานฟาร์มเกษตร โดยมีนายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และครู นำสำรวจในพื้นที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

เลขาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังแนวทางแก้ปัญหา สถานการณ์น้ำท่วม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นผู้นำเสนอและรายงานความเสียหาย จากสถานการณ์น้ำท่วม จ.นครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมาทางวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมขัง เกิดพายุฝนตกอย่างหนักในระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อาคารเรียน ห้องเรียน และครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ไม่สามารถย้ายได้ทันเกิดความเสียหายบางส่วน โดยทางคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้รวมพลังสามัคคีในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเต็มที่